Adnoddau

Cewch feithrin eich sgiliau. Dyma’r lle i ddod o hyd i ganllawiau, awgrymiadau ac argymhellion ‘sut i’ ar rai o'r meysydd gwybodaeth mwyaf cyffredin sydd eu hangen ar ymarferwyr a'r rhai sy'n bwriadu sefydlu canolfan newyddion.

(Mae ein hadnoddau’n ddwyieithog gyda rhai erthyglau yn Saesneg yn unig ac eraill yn y Gymraeg yn unig. Mae rhai erthyglau wedi’u cyfieithu ac ar gael yn y Gymraeg ac yn Saesneg).

How Apple News can connect you with your community

Apple News 101: A brief introduction to your hyperlocal’s new best friend. Apple News was introduced to the public in…

Chwiliad uwch ar Twitter

Ydych chi’n gwneud y gorau o Twitter? O’m mhrofiad i fel Cynhyrchydd Cyfryngau Cymdeithasu yn y BBC, a thrwy gyd-weithio…

Twitter advanced search

Are you using Twitter to its best potential? From my experience as a Social Media Producer at the BBC, and…

Digidol ar Daith: Sut i roi tô ar lythrennau ar ddyfeisiadau iOS

Digidol ar Daith: Sut i ddefnyddio Facebook yn y Gymraeg

Digidol ar Daith: Sut i ffeindio rhestrau o siaradwyr Cymraeg ar Twitter

Digidol ar Daith: Rhowch ‘Cymraeg’ yn eich bio ar Twitter

Digidol ar Daith: Rhowch Cymraeg fel eich iaith ar Facebook

Digidol ar Daith: Sut i ddefnyddio Ap Geiriaduron

Dilynwch ni...

// @ICNN @C4CJ

Cael y diweddaraf...

Cofrestrwch ar gyfer ein newyddion a'n diweddariadau diweddaraf

* yn nodi bod angen

Nid yw'r Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol yn rhannu, yn gwerthu, yn dosbarthu nac yn trosglwyddo'ch data i unrhyw drydydd parti mewn unrhyw ffordd. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu, i gysylltu â chi gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am y sector newyddion cymunedol a hyperleol yn unig, ac i roi gwybod i chi am gyfleoedd hyfforddi. Gallwch newid eich meddwl unrhyw bryd drwy glicio'r ddolen dad-danysgrifio ar waelod unrhyw ebost a gewch gennym, neu drwy gysylltu â ni yn Abbottm2@caerdydd.ac.uk. Byddwn yn trin eich gwybodaeth â pharch. I gael rhagor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd ewch i'n gwefan. Drwy glicio isod, rydych yn cytuno y cawn brosesu eich gwybodaeth yn unol â'r telerau hyn.

GDPR: Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Trwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Cewch ragor o wybodaeth am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Centre for Community Journalism