Adnoddau

Cewch feithrin eich sgiliau. Dyma’r lle i ddod o hyd i ganllawiau, awgrymiadau ac argymhellion ‘sut i’ ar rai o'r meysydd gwybodaeth mwyaf cyffredin sydd eu hangen ar ymarferwyr a'r rhai sy'n bwriadu sefydlu canolfan newyddion.

(Mae ein hadnoddau’n ddwyieithog gyda rhai erthyglau yn Saesneg yn unig ac eraill yn y Gymraeg yn unig. Mae rhai erthyglau wedi’u cyfieithu ac ar gael yn y Gymraeg ac yn Saesneg).

Digidol ar Daith: Rhowch Cymraeg fel eich iaith ar Facebook

Newyddion Hyperleol: sefydlu, cynnal a llwyddo

Rhoddodd Rheolwr y Ganolfan, Emma Meese, y cyflwyniad canlynol yng nghynhadledd Newyddiaduraeth Leol Projor ym Mrasil yn Nhachwedd 2013. Newyddion…

Hyperlocal news: setting up, sustainability and success

Centre Manager Emma Meese gave the following presentation at the Projor Local Journalism conference in Brazil in November 2013. Hyperlocal…

Introduction to VR & Immersive Journalism – a video tutorial

VR and 360 video experiences allow the audience to see the story from a different point of view, and become…

Dilynwch ni...

// @ICNN @C4CJ

Cael y diweddaraf...

Cofrestrwch ar gyfer ein newyddion a'n diweddariadau diweddaraf

* yn nodi bod angen

Nid yw'r Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol yn rhannu, yn gwerthu, yn dosbarthu nac yn trosglwyddo'ch data i unrhyw drydydd parti mewn unrhyw ffordd. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu, i gysylltu â chi gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am y sector newyddion cymunedol a hyperleol yn unig, ac i roi gwybod i chi am gyfleoedd hyfforddi. Gallwch newid eich meddwl unrhyw bryd drwy glicio'r ddolen dad-danysgrifio ar waelod unrhyw ebost a gewch gennym, neu drwy gysylltu â ni yn Abbottm2@caerdydd.ac.uk. Byddwn yn trin eich gwybodaeth â pharch. I gael rhagor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd ewch i'n gwefan. Drwy glicio isod, rydych yn cytuno y cawn brosesu eich gwybodaeth yn unol â'r telerau hyn.

GDPR: Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Trwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Cewch ragor o wybodaeth am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Centre for Community Journalism