Bwrdd Cynghorwyr

Rydym yn ymroddedig i sicrhau bod ICNN yn dryloyw ac yn ddemocrataidd - ei fod yn bodoli i bob aelod, ac nid ychydig ddethol, ei fod yn arddel barn y cyhoeddiad lleiaf yn yr un ystyr â barn y mwyaf. Gwneir gwaith ICNN gyda chefnogaeth lawn ei aelodau.

Bwrdd Cynghorwyr...

Rydym yn ymroddedig i sicrhau bod ICNN yn dryloyw ac yn ddemocrataidd - ei fod yn bodoli i bob aelod, ac nid ychydig ddethol, ei fod yn arddel barn y cyhoeddiad lleiaf yn yr un ystyr â barn y mwyaf. Gwneir gwaith ICNN gyda chefnogaeth lawn ei aelodau.
Gweinyddir ICNN gan dîm ymroddedig o newyddiadurwyr ac academyddion sy'n angerddol am newyddion annibynnol cymunedol a hyperleol.

Yn ogystal, mae ICNN yn cael ei arwain gan dîm o arbenigwyr medrus mewn newyddiaduraeth gymunedol a / neu leol. Mae'r Bwrdd Cynghori yn bwyllgor anffurfiol o aelodau a ddewiswyd gan dîm gweinyddol C4CJ ac mae'n darparu cymorth gwerthfawr a chyngor strategol i ICNN.

Yn ystod camau cynnar recriwtio ICNN, rhoddwyd cyfle i'r holl aelodau gynnig eu hunain i eistedd ar y Bwrdd Cynghori.

Rydym o'r farn bod print yn blatfform mor werthfawr â digidol, ac rydym yn falch bod ein Bwrdd Cynghori yn cynnwys aelodau o bob platfform cyhoeddi. Mae saith aelod o'r Bwrdd yn rhedeg cyhoeddiadau print.

Mae Bwrdd Cynghori ICNN fel a ganlyn...

Alan Evans

llanellionline.news

Paul Henderson

SouthMoltonNews.co.uk

Dr Rachel Howells

(founder of the)

Port Talbot Magnet

Una Murphy

Viewdigital.org

Richard Gurner

Caerphillyobserver.co.uk

Claire Flett

Rochdaleonline.co.uk

Hans Marter

Shetnews.co.uk

Simon Montgomery

Pevenseybaylife.co.uk

Richard Coulter

Localvoicenetwork.co.uk

Fiona Davidson

Theferret.scot

Linda Quinn

Brixtonblog.com

Emma Meese

(Centre Manager at C4CJ & Director of ICNN)

Julian Calvert

Lochsidepress.com

Clare Cook

(UCLAN Lecturer / Co Founder)

mediainnovationstudio.org

Daniel Ionescu

TheLincolnite.com

Mark Baynes

Lovewapping.org

Keith Magnum

hackneycitizen.co.uk

Am ICNN
Map Aelodaeth
Ymunwch â ICNN

Dilynwch ni...

// @ICNN @C4CJ

Cael y diweddaraf...

Cofrestrwch ar gyfer ein newyddion a'n diweddariadau diweddaraf

* yn nodi bod angen

Nid yw'r Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol yn rhannu, yn gwerthu, yn dosbarthu nac yn trosglwyddo'ch data i unrhyw drydydd parti mewn unrhyw ffordd. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu, i gysylltu â chi gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am y sector newyddion cymunedol a hyperleol yn unig, ac i roi gwybod i chi am gyfleoedd hyfforddi. Gallwch newid eich meddwl unrhyw bryd drwy glicio'r ddolen dad-danysgrifio ar waelod unrhyw ebost a gewch gennym, neu drwy gysylltu â ni yn [email protected]. Byddwn yn trin eich gwybodaeth â pharch. I gael rhagor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd ewch i'n gwefan. Drwy glicio isod, rydych yn cytuno y cawn brosesu eich gwybodaeth yn unol â'r telerau hyn.

GDPR: Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Trwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Cewch ragor o wybodaeth am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Centre for Community Journalism