Adnoddau

Cewch feithrin eich sgiliau. Dyma’r lle i ddod o hyd i ganllawiau, awgrymiadau ac argymhellion ‘sut i’ ar rai o'r meysydd gwybodaeth mwyaf cyffredin sydd eu hangen ar ymarferwyr a'r rhai sy'n bwriadu sefydlu canolfan newyddion.

(Mae ein hadnoddau’n ddwyieithog gyda rhai erthyglau yn Saesneg yn unig ac eraill yn y Gymraeg yn unig. Mae rhai erthyglau wedi’u cyfieithu ac ar gael yn y Gymraeg ac yn Saesneg).

Facebook Post Search

In this short tutorial, I give you a guided tour to Facebook Post Search – a new search tool introduced…

How to shorten a URL using Bit.ly

Sut I fyrhau URL gan ddefnyddio Bit.ly

A comprehensive guide to using Twitter lists

Timeline Tips – A brief guide to Facebook Timeline for Pages

Timeline cover image: Size: 851 x 315 pixels. If you upload an image that’s smaller than these dimensions it will…

Canllaw cyflawn yn esbonio sut i ddefnyddio rhestrau ar Twitter

Media Law: Public Meetings and Qualified Privilege

All members of the Independent Community News Network (ICNN) benefit from free and impartial media law guidance from David Banks,…

How to handle complaints – a robust guide for publishers

Following the announcement that the BBC is inviting applications from relevant publishers to receive content from the Local News Partnership Scheme,…

Live-streaming masterclass – a video tutorial

In your mobile phone, you have a TV station in your pocket. Via your Twitter and Facebook accounts, you can…

Dilynwch ni...

// @ICNN @C4CJ

Cael y diweddaraf...

Cofrestrwch ar gyfer ein newyddion a'n diweddariadau diweddaraf

* yn nodi bod angen

Nid yw'r Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol yn rhannu, yn gwerthu, yn dosbarthu nac yn trosglwyddo'ch data i unrhyw drydydd parti mewn unrhyw ffordd. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu, i gysylltu â chi gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am y sector newyddion cymunedol a hyperleol yn unig, ac i roi gwybod i chi am gyfleoedd hyfforddi. Gallwch newid eich meddwl unrhyw bryd drwy glicio'r ddolen dad-danysgrifio ar waelod unrhyw ebost a gewch gennym, neu drwy gysylltu â ni yn Abbottm2@caerdydd.ac.uk. Byddwn yn trin eich gwybodaeth â pharch. I gael rhagor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd ewch i'n gwefan. Drwy glicio isod, rydych yn cytuno y cawn brosesu eich gwybodaeth yn unol â'r telerau hyn.

GDPR: Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Trwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Cewch ragor o wybodaeth am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Centre for Community Journalism