Hyfforddiant

Ysgol Newyddiaduraeth, Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol Prifysgol Caerdydd yw’r ganolfan hyfforddi NCTJ orau yn y DU.

Rydym yn manteisio ar yr arbenigedd hwn i gynnig cyrsiau byr a hyfforddiant pwrpasol a datblygiad i newyddiadurwyr cymunedol a hyperleol yn ogystal â sefydliadau masnachol a chyhoeddus.

Rydym yn defnyddio ein harbenigedd i gynnal amryw o gyfleoedd hyfforddi a datblygu o ansawdd uchel, sydd hefyd yn cynnig gwerth da am arian. Mae ein hyfforddwyr ymhlith y gorau yn y DU a gallant roi cefnogaeth bwrpasol yn ogystal â chyrsiau meistr safonol a diwrnodau hyfforddi. Nid ydym yn gwneud elw o’r gwaith hwn. Mae'r arian a godwn o gynnal cyrsiau ar gyfer sefydliadau yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus yn mynd yn ôl i gefnogi newyddiaduraeth gymunedol a hyperleol annibynnol gyda hyfforddiant, cefnogaeth, arweiniad ac adnoddau.

I gael rhagor o wybodaeth am yr amrywiaeth o hyfforddiant rydym yn ei gynnig, anfonwch ebost at
Reolwr y Ganolfan, Emma Meese yn [email protected].

(Mae ein hyfforddiant yn ddwyieithog gyda rhai sesiynau’n Saesneg yn unig ac eraill yn y Gymraeg yn unig. Gellir cyfieithu sesiynau hyfforddi i sicrhau eu bod ar gael yn y Gymraeg ac yn Saesneg).

Dilynwch ni...

// @ICNN @C4CJ

Cael y diweddaraf...

Cofrestrwch ar gyfer ein newyddion a'n diweddariadau diweddaraf

* yn nodi bod angen

Nid yw'r Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol yn rhannu, yn gwerthu, yn dosbarthu nac yn trosglwyddo'ch data i unrhyw drydydd parti mewn unrhyw ffordd. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu, i gysylltu â chi gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am y sector newyddion cymunedol a hyperleol yn unig, ac i roi gwybod i chi am gyfleoedd hyfforddi. Gallwch newid eich meddwl unrhyw bryd drwy glicio'r ddolen dad-danysgrifio ar waelod unrhyw ebost a gewch gennym, neu drwy gysylltu â ni yn [email protected]. Byddwn yn trin eich gwybodaeth â pharch. I gael rhagor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd ewch i'n gwefan. Drwy glicio isod, rydych yn cytuno y cawn brosesu eich gwybodaeth yn unol â'r telerau hyn.

GDPR: Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Trwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Cewch ragor o wybodaeth am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Centre for Community Journalism