Adnoddau

Cewch feithrin eich sgiliau. Dyma’r lle i ddod o hyd i ganllawiau, awgrymiadau ac argymhellion ‘sut i’ ar rai o'r meysydd gwybodaeth mwyaf cyffredin sydd eu hangen ar ymarferwyr a'r rhai sy'n bwriadu sefydlu canolfan newyddion.

(Mae ein hadnoddau’n ddwyieithog gyda rhai erthyglau yn Saesneg yn unig ac eraill yn y Gymraeg yn unig. Mae rhai erthyglau wedi’u cyfieithu ac ar gael yn y Gymraeg ac yn Saesneg).

GDPR Fact-file

GDPR FACTFILE The General Data Protection Regulation comes into force from May 25, 2018. Despite it being an EU regulation,…

Become a Google news-gathering master with these training resources from the Google News Lab

At our conference, Building the Future of Community Journalism (BFCJ18) in January, Matt Cooke, head of international at Google News…

Guide to Covering the General Election for Community Journalists

In 2015, The Centre for Community Journalism joined forces with the Wales Governance Centre to produce a guide to covering the…

FREE Live Streaming Masterclass

In your mobile phone, you have a TV station in your pocket. Via your Twitter and Facebook accounts, you can…

7 Free Writing Tools Every Journalist Should Be Using

You can’t write without rewriting. Sometimes, you can’t write because you’re constantly rewriting. Sound familiar? Are you spending too much…

How to easily create captions and subtitles for Facebook videos

At a recent conference for Welsh communications professionals, CommsCymru, the C4CJ were asked if we had any advice on producing content for hearing…

The latest developments in media law

On Thursday 18th October, media law trainer and consultant David Banks delivered a free media law update for bloggers, web…

Writing Human Interest Stories: A Guide

Journalists, by their very nature, are interested in people. And in one way or another we’re all fascinated by the…

Video Tutorial: Local search and analytics for hyperlocal publishers using Bloom

Bloom (www.bloom.li) helps hyperlocal publishers connect with their local communities online. We provide tools for publishers to geotag local articles,…

Dilynwch ni...

// @ICNN @C4CJ

Cael y diweddaraf...

Cofrestrwch ar gyfer ein newyddion a'n diweddariadau diweddaraf

* yn nodi bod angen

Nid yw'r Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol yn rhannu, yn gwerthu, yn dosbarthu nac yn trosglwyddo'ch data i unrhyw drydydd parti mewn unrhyw ffordd. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu, i gysylltu â chi gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am y sector newyddion cymunedol a hyperleol yn unig, ac i roi gwybod i chi am gyfleoedd hyfforddi. Gallwch newid eich meddwl unrhyw bryd drwy glicio'r ddolen dad-danysgrifio ar waelod unrhyw ebost a gewch gennym, neu drwy gysylltu â ni yn [email protected]. Byddwn yn trin eich gwybodaeth â pharch. I gael rhagor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd ewch i'n gwefan. Drwy glicio isod, rydych yn cytuno y cawn brosesu eich gwybodaeth yn unol â'r telerau hyn.

GDPR: Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Trwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Cewch ragor o wybodaeth am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Centre for Community Journalism