Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni i ddarganfod byd o gysylltiadau, cefnogaeth, adnoddau, hyfforddiant ac ymdeimlad o gymuned.

Contact Information

Ffôn : 029 2087 0101
Ebos Emma Meese : [email protected]
Ebos Matt Abbott : [email protected]

Cyfeiriad

Y Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol
Prifysgol Caerdydd, Ysgol Newyddiaduraeth
2 Sgwâr Canolog, Prifysgol Caerdydd CF10 1FS

Contact 'Centre Manager' Emma Meese or 'Community and Project Officer' Matt Abbott.

Ffurflen Gysylltu Ar-lein...

  Mae'r Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol yn rhan o Ysgol Newyddiaduraeth, Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol Prifysgol Caerdydd.

  Dilynwch ni...

  // @ICNN @C4CJ

  Cael y diweddaraf...

  Cofrestrwch ar gyfer ein newyddion a'n diweddariadau diweddaraf

  * yn nodi bod angen

  Nid yw'r Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol yn rhannu, yn gwerthu, yn dosbarthu nac yn trosglwyddo'ch data i unrhyw drydydd parti mewn unrhyw ffordd. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu, i gysylltu â chi gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am y sector newyddion cymunedol a hyperleol yn unig, ac i roi gwybod i chi am gyfleoedd hyfforddi. Gallwch newid eich meddwl unrhyw bryd drwy glicio'r ddolen dad-danysgrifio ar waelod unrhyw ebost a gewch gennym, neu drwy gysylltu â ni yn [email protected]. Byddwn yn trin eich gwybodaeth â pharch. I gael rhagor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd ewch i'n gwefan. Drwy glicio isod, rydych yn cytuno y cawn brosesu eich gwybodaeth yn unol â'r telerau hyn.

  GDPR: Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Trwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Cewch ragor o wybodaeth am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

  Centre for Community Journalism