Blog CY

Saith cyntaf i dderbyn Cronfa Newyddiaduraeth er Lles y Cyhoedd...

Mae cronfa o £100,000, i gefnogi newyddiaduraeth er lles y cyhoedd ymhlith cyhoeddwyr annibynnol yng Nghymru, wedi dyfarnu ei saith…

Continue reading »

Annog cyhoeddwyr o Gymru i geisio am grant y Llywodraeth

Mae cyhoeddwyr annibynnol yng Nghymru ar fin cael elwa o gyfran o gronfa o £100,000 i gefnogi newyddiaduraeth gymunedol er…

Continue reading »

Centre for Community Journalism