Chwiliad uwch ar Twitter

Gan Emma Meese | 9th Ebr 2014

Ydych chi’n gwneud y gorau o Twitter? O’m mhrofiad i fel Cynhyrchydd Cyfryngau Cymdeithasu yn y BBC, a thrwy gyd-weithio â newyddiadurwyr hyperleol ledled y wlad, rwy’n gwybod pa mor werthfawr y gallai’r llwyfan cyfrwng cymdeithasu yma fod o ran cael y newyddion lleol diweddaraf, gan bobl go iawn, yn syth. Yma, rwy’n dangos i chi sut mae defnyddio chwiliad uwch Twitter i ganfod newyddion a gwybodaeth gan ddefnyddwyr Twitter yn eich ardal.

Joe Duty sy’n berchen ar hawlfraint y llun yma

Erthyglau Diweddaraf