Sut i ddefnyddio grym yr ‘hunlun’ i hyrwyddo’ch tudalen Facebook

Gan Hannah Scarbrough | 14th Gorff 2014

Mae ‘hunlun’ sef tynnu llun ohonoch chi’ch hun ar ffôn clyfar neu gamera i’w gweld ym mhob man ar y cyfryngau cymdeithasu, gyda phawb i bob golwg, o Carwyn Jones i’ch mam-gu yn cymryd rhan yn y ffenomen. Ond sut allwch chi ddefnyddio grym yr ‘hunlun’ i ddenu pobl i’ch safle hyperleol?

Selfies pic

 

Mae Emma Meese, Rheolwr y Ganolfan Newyddiadurol Gymunedol a hyfforddwr Cyfryngau Cymdeithasu gyda’r BBC yn awgrymu’ch bod yn tynnu ‘hunanluniau’ er mwyn hyrwyddo’ch tudalen Facebook. Dywedodd “yn ystod yr haf y cynhelir digwyddiadau fel carnifalau, gwyliau a ffeiriau pentref. Daw pobl o leoliad penodol at ei gilydd i ddathlu eu cymuned, a dylai safle newyddion cymunedol fanteisio ar y cyfleoedd yma i hyrwyddo’u hunain. Gallwch ddosbarthu taflenni a sgwrsio â phobl i godi ymwybyddiaeth am eich prosiect. Ond sut allwch chi wneud yn siŵr bod pobl yn ymweld â’ch safle go iawn, ar ôl mynd adref? Wrth dynnu lluniau’r bobl fu yn y digwyddiad a chreu albwm lluniau ar Facebook, rydych yn annog pobl i fewngofnodi a thagio eu hunain a pheri iddyn nhw ymgysylltu a rhyngweithio â’ch tudalen yn syth.”

Er mwyn denu pobl ar y diwrnod, mae Emma’n awgrymu defnyddio rhywbeth tebyg i pod hunlun i ddal sylw, darllenwch fwy yma, selfie pod (fel y’i defnyddir gan Pobl Caerdydd isod) neu rywbeth trawiadol i dynnu llun wrth ei ymyl, tebyg i dirnod lleol. Gan ddefnyddio ‘pod hunlun’, tynnodd tîm pobl Caerdydd bron i 90 o luniau i gyd, edrychwch yma,  yng ngŵyl Tafwyl. Mae pobl wedi tagio, hoffi a gwneud sylw ar lawer ohonyn nhw. Mae’r rhyngweithio yma’n golygu bod y postiad wedi cyrraedd llawer o ddefnyddwyr eraill Facebook ac mae’r dudalen yn apelio at gynulleidfa berthnasol.

Os ydych yn ddigon dewr, gall eich hyrwyddiad ‘hunlun’ hyd yn oed ddenu sylw pobl flaenllaw’r ŵyl, fel y canfu Pobl Caerdydd pan ymunodd y Prif Weinidog â’r tîm yn eu hunlun. Darllenwch yma, Prif Weinidog yn dweud pen-blwydd hapus pobl Caerdydd.   Gair i gall ar gyfer albymau Facebook sy’n seiliedig ar ddigwyddiadau.

  • Sicrhewch ymdeimlad o hwyl, defnyddiwch rywbeth tebyg i fwrdd poster, bwth tynnu lluniau neu dirnod lleol i annog pobl i gymryd rhan.
  • Gofynnwch am ganiatâd cyhoeddi, yn enwedig os ydych yn cynnwys plant
  • Rhowch enw i’ch tudalen Facebook, ac anogwch bobl i dagio eu hunain ac eraill
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn postio’n rheolaidd cyn i chi annog pobl i ymweld â’ch tudalen. Mae albwm a bostiwyd ym mis Gorffennaf â diweddariad statws a wnaed ym mis Chwefror o’i flaen, yn cyfleu’r neges anghywir.
  • Ewch ati i ryngweithio ar ôl ymgysylltu. Atebwch gwestiynau, ymatebwch i sylwadau a gwahoddwch bobl yn gynnes i’ch tudalen

Prif Weinidog Cymru’n tynnu hunlun gyda thîm Pobl Caerdydd. Llun gan Bruce Etherington. Ydych chi wedi rhoi cynnig ar rywbeth tebyg yn ystod digwyddiad haf? Rhowch wybod i ni ar  @C4CJ.

Erthyglau Diweddaraf