Gair i gall: Rhowch gynnig ar Edit Flow i gydweithio â’ch tîm yn Word Press

Gan Hannah Scarbrough | 16th Ion 2014

Mae Edit Flow, sydd wedi cael ei gyflwyno i dîm C4CJ, yn offeryn ffynhonnell agored er mwyn gallu cydweithio â’ch tîm golygyddol yn WordPress. Mae’r offeryn llif gwaith yma’n ddefnyddiol iawn os ydych yn gweithio ar hyperleol sydd â thîm o ysgrifenwyr, golygyddion a chyfranwyr (llawer ohonynt yn gweithio mewn lleoliadau gwahanol), ac mae angen i chi gadw golwg ar ba straeon sy’n digwydd ac i allu cydweithio ar straeon.

Edit flow med

 

Gellir gosod yr ategyn Edit Flow ar wefan WordPress, yn rhad ac am ddim a gallwch:

  • Weld pa straeon sy’n digwydd, mewn fformat calendar wythnos i wythnos, neu fis i fis
  • Addasu’ch statws. Gallech gael ‘Angen Cymeradwyaeth Olygyddol’ ‘ Gweithio ar’ neu ‘Froliant’, yn hytrach na ‘Drafft’, ‘Aros am Adolygiad’ neu ‘Cyhoeddwyd.’
  • Sylwadau golygyddol. Os hoffech ddangos eich gwaith i rywun arall, neu os oes gennych syniadau ar gyfer erthygl, gallwch eu rhoi mewn trywydd sylwadau ar ddiwedd y postiad.
  • Defnyddio ‘meta data golygyddol’ i ychwanegu cyfarwyddiadau golygyddol at aseiniadau.
  • Argraffwch gopi o’ch ‘story budget’ ar gyfer cyfarfodydd cynllunio a ffeilio.

Rhowch wybod i ni os ydych am roi cynnig ar Edit Flow neu ddefnyddio offeryn llif gwaith arall, trwy drydar @C4CJ.
Colby Cosh sy’n berchen ar hawlfraint y llun sy’n cyd-fynd a’r erthygl yma.

Erthyglau Diweddaraf