Cyflwyniad Sioe Sleidiau ar Werth Newyddion Hyperleol

Gan Andy Williams | 29th Ion 2013

Cyflwynodd Dr Andy Williams y canlyniadau ymchwil diweddaraf ar ‘werth newyddion hyperleol’ yng nghynhadledd y Brifysgol ar Newyddiaduraeth Gymunedol 2013.

Gwerth Newyddion Hyperleol, gan Dr Andy Williams

Erthyglau Diweddaraf