MOOC Newyddiaduraeth Gymunedol yn cynnig sgiliau ymarferol a phwyntiau CPD i weithiwyr proffesiynol mewn cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu

Gan Hannah Scarbrough | 25th Chwef 2015

Mae Newyddiaduraeth yn y Gymuned Prifysgol Caerdydd: Cyfryngau Digidol a Chymdeithasol MOOC (Cwrs Ar-lein Agored Enfawr) yn dychwelyd ym mis Mawrth 2015 ar ôl ei lansiad y llynedd, a ddenodd 8,847 o ddysgwyr o 113 o wledydd ledled y byd.

Mae’r cwrs pum wythnos, drwy FutureLearn, a gyflwynir gan Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol Prifysgol Caerdydd a’i arwain gan yr Athro Richard Sambrook, Cyfarwyddwr y Ganolfan Newyddiaduraeth (sef y ganolfan flaenllaw ar gyfer hyfforddiant galwedigaethol ôl-raddedig yn y Deyrnas Unedig) a chyn Gyfarwyddwr Newyddion Byd-eang yn y BBC.

Mae’r MOOC wedi’i anelu at y bobl hynny sydd eisiau gwybod rhagor am y sector cynyddol ‘hyperleol’ hwn a chyfathrebwyr proffesiynol sy’n dymuno adnewyddu eu sgiliau digidol.

Mae’r pynciau sy’n cael eu trafod yn y cwrs yn cynnwys: sgiliau newyddiaduraeth sylfaenol, cyhoeddi digidol, gwirio, cyfraith y cyfrangau a defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i gasglu a hysbysebu newyddion. Hefyd bydd dychweliad y cwrs yn cyflwyno adrannau newydd sbon yn trafod cyllid torfol a chyfryngau cymunedol ac ethnig ledled y byd.

Mae’r cwrs yn dod â thiwtorialau gan arbenigwyr digidol a newyddiaduraeth ynghyd sydd wedi gweithio i’r BBC, Storyful, J-Lab, Trinity Mirror a mwy. Mae nifer o’r teclynnau sy’n cael eu defnyddio ar gyfer y gwaith o addysgu ar gael i’w defnyddio am ddim a gellir eu cymhwyso yng Nghysylltiadau Cyhoeddus a chyfathrebu.

Mae’r cwrs yn cynnig Datganiad Cyfranogiad, tystysgrif wedi’i argraffu y gellir ei defnyddio ar CV. Mae cwblhau’r cwrs hefyd yn cyfateb i 30 o bwyntiau CPD i aelodau CIPR y Deyrnas Unedig.

Dywedodd Rachel Moss, Pennaeth Cyfathrebu yn Swyddfa Archwilio Cymru,: “Mwynheais yr astudiaethau achos drwy gyfrwng fideo gan bobl – gartref a thramor – sydd wedi sefydlu safleoedd newyddiaduraeth yn y gymuned. Roedd clywed am eu llwyddiannau, heriau, modelau busnes a sut maen nhw’n cynnal eu platfformau o ddydd i ddydd yn ysbrydoledig iawn.

Ond, yr hyn a oedd yn arbennig o ddefnyddiol i mi oedd yr arddangosiadau ymarferol a’r fideos archwilio…. Roedd yna hefyd sesiynau yn dangos sut i drin lluniau; creu eich graffeg eich hunan; sut i ddarganfod pobl i’w cyfweld drwy ddefnyddio technegau chwilio uwch newydd ar Facebook a Twitter – a’r trapiau i’w hosgoi.

Roedd hynny, yn ogystal â’r ffaith fy mod drwy gwblhau’r cwrs wedi ennill 30 o bwyntiau CIPR CPD yn ei wneud yn brofiad gwerth-chweil. O ran fy natblygiad proffesiynol, dyma’r pedair awr orau mewn wythnos (am 5 wythnos) y byddwn wedi gallu buddsoddi ynddynt ac ni allaf ei argymell ddigon.”

Mae dychweliad y cwrs wedi denu dros 5,000 o ddysgwyr eisoes. Gall dysgwyr gofrestru ar gyfer Newyddiaduraeth Gymunedol: Cyfryngau Digidol a Chymdeithasol drwy fynd i

futurelearn.com/courses/community-journalism

Lansiodd Prifysgol Caerdydd y Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol gyntaf yn y Deyrnas Unedig yn 2013 fel un o Brosiectau Ymgysylltu blaenllaw’r Brifysgol. Mae’r Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol yn ymchwilio i’r sector cynyddol hwn ac mae’n darparu sgiliau rhwydweithio, gwybodaeth a hyfforddiant i newyddiadurwyr yn y gymuned. Mae prosiectau ymgysylltu blaenllaw’r Brifysgol yn cydweithio â chymunedau ar faterion megis trechu tlodi, rhoi hwb i’r economi, a gwella iechyd, addysg a lles.

Dolenni perthnasol

FutureLearn

Canolfan Newyddiaduraeth Gymunedol

Prosiectau Ymgysylltu Prifysgol Caerdydd

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliant 

Erthyglau Diweddaraf