Menter newydd i gefnogi newyddiaduraeth ddigidol Gymraeg

Gan Sara Moseley | 21st Ion 2015

Mae Canolfan Newyddiaduraeth Gymunedol Prifysgol Caerdydd a Golwg, y cylchgrawn newyddion Cymraeg, yn gwahodd cymunedau ledled Cymru i gymryd rhan mewn menter newydd i ddysgu sgiliau newyddiaduraeth a chyhoeddi digidol yn y Gymraeg.

Digidol ar Daith Logo v2 shortBydd ‘Digidol ar Daith’ yn cynnal sesiynau hyfforddi rhad ac am ddim mewn 12 cymuned o Langefni i Landeilo, ac anogir unrhyw un sydd â diddordeb mewn creu a rhannu newyddion a gwybodaeth yn Gymraeg i gofrestru â’r cynllun.

Dywedodd Emma Meese, Rheolwraig a hyfforddwr y Ganolfan:

“Mae hwn yn gyfle gwych i unrhyw un – clwb, grŵp chwaraeon, papur bro neu unigolion – i gael hyfforddiant ac ysbrydoliaeth o’r radd flaenaf ac i gyfarfod pobl o’r un anian â nhw yn eu cymuned.

“Caiff y sesiynau hyfforddi hanner diwrnod eu hategu gan sesiynau tiwtorial ymarferol ar-lein a chanllawiau argraffedig.

“Byddwn yn ymdrin â sgiliau craidd newyddiaduraeth ddigidol ac yn dangos i bobl rai o’r arfau sydd ar gael i hwyluso’r defnydd o gyfryngau cymdeithasol a sianeli digidol o bwys yn y Gymraeg.

“Rydym yn gobeithio y bydd y diwrnod yn bleserus iawn ac y bydd yn ddechrau ar ddatblygiadau gwych.”

Gyda chefnogaeth £52,000 o Grant Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg Lywodraeth Cymru, y nod yw gweld rhagor o gynnwys Cymraeg o safon uwch ar-lein a chefnogi newyddiaduraeth gymunedol fywiog.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones:  “Mae gan Gymru draddodiad balch o rannu newyddion cymunedol.  Mae’r fenter hon, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, yn defnyddio’r dechnoleg digidol diweddaraf i gefnogi’r Gymraeg fel iaith fyw bob dydd, ac i ddatblygu dulliau o gyfnewid y newyddion, safbwyntiau a gwybodaeth leol.  Bydd hyn nid yn unig yn hybu’r iaith ond hefyd yn helpu i wneud ein cymunedau’n llefydd gwych i fyw.”

Bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu gan Emma Meese, sy’n hyfforddwr Cyfryngau Cymdeithasol gyda’r BBC yn ogystal â rheolwraig y Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol, a chan Dylan Iorwerth, Golygydd Gyfarwyddwr Golwg, ac un o’r newyddiadurwyr uchaf ei barch sy’n gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg heddiw.

Datblygwyd Digidol ar Daith gan y Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol, sy’n gyfuniad unigryw o waith ymchwil, cymorth cymunedol a hyfforddiant yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol flaenllaw Prifysgol Caerdydd. Mae’n un o brosiectau ymgysylltu blaenllaw’r Brifysgol sy’n anelu at rannu gwybodaeth ac arbenigedd er budd cymunedau yng Nghymru.

Bydd hyfforddiant yn cael ei gynnal fel a ganlyn: 

Yr Wyddgrug                                10 Chwefror

Llanrwst                                        11 Chwefror

Llangefni                                        11 Chwefror

Caernarfon                                    12 Chwefror

Porthmadog                                  12 Chwefror

Llanfair-ym-Muallt                    13 Chwefror

Aberystwyth                                  3 Mawrth

Llanbedr Pont Steffan  3 Mawrth

Hendy-gwyn ar Daf                    6 Mawrth

Caerdydd                                        11 Mawrth

Llanelli                                            13 Mawrth

Llandeilo                                        13Mawrth

Ceir y manylion llawn isod.

Diwedd

Nodiadau: 

  1. Gall cyfranogwyr gofrestru ar gyfer un o’r sesiynau hyfforddi fel a ganlyn:

http://bit.ly/DigidolarDaith

  1. Mae newyddion a diweddariadau ar gael ar:

https://twitter.com/digidolardaith

www.facebook.com/DigidolArDaith

  1. Mae sesiynau tiwtorial ar-lein i ategu’r ymgyrch ar gael drwy’r Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol. Mae rhai wedi cael eu llwytho i fyny’n barod, gyda rhagor i ddilyn:

www.digidolardaith.com

  1. Mae prosiectau ymgysylltu blaenllaw’r Brifysgol yn gweithio gyda chymunedau ar faterion fel mynd i’r afael â thlodi, rhoi hwb i’r economi, a gwella iechyd, addysg a llesiant. Am ragor o wybodaeth: http://www.cardiff.ac.uk/cy/about/our-profile/engagement/flagship-projects
  1. Ceir rhagor o wybodaeth am Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol Prifysgol Caerdydd ar:

http://www.communityjournalism.co.uk/cy/

https://twitter.com/C4CJ

  1. Am ragor o wybodaeth ac i ofyn am gyfweliad, cysylltwch â:

Hannah Scarbrough: 029 2087 0101; e-bost: scarbroughh1@cf.ac.uk

neu

Kevin Leonard: 029 2087 0752; e-bost: leonardk2@caerdydd.ac.uk

Erthyglau Diweddaraf