Felly pwy yw Little J…?

Gan Emma Meese | 14th Mai 2013

Little J android app

Cliciwch y llun uchod i wylio beth ddigwyddodd ar Little Day. Tnwyd y fideo hwn gan dîm REACT yn lansiad beta Little J yng nghanolfan siopa Aberafan ym Mhort Talbot ac mae’n esbonio mwy am y prosiect arloesol hwn sy’n rhoi cyfle i ddinasyddion fod yn ohebwyr cymunedol.

Erthyglau Diweddaraf