Damian Radcliffe yn ymchwilio i’r amrywiaeth rhwng safleoedd hyperleol

Gan Emma Meese | 4th Medi 2013

Nid oes y fath beth â safle hyperleol nodweddiadol. Nid modelau busnes yn unig sy’n amrywio. Mae gan safleoedd hefyd wahanol fodelau cynhyrchu, ôl troed daearyddol, arbenigeddau a dibenion o ran llwyfan a chynnwys.

Damian Radcliffe Slideshare

 Hyperleol 101: Rhan Dau, Modelau Cynhyrchu a Theipoleg o www.damianradcliffe.com

Erthyglau Diweddaraf