Cynhadledd

Gan Emma Meese | 15th Rhag 2012

Daeth arbenigwyr blaenllaw, newyddiadurwyr cymunedol, arloeswyr a llunwyr polisïau at ei gilydd mewn cynhadledd yng Nghaerdydd ar 16 Ionawr i ystyried y cyfleoedd cyffrous sy’n symud yn gyflym sydd ar gael i newyddion wrth i gyfryngau digidol a chymdeithasol dyfu.

Dywedodd yr Athro Justin Lewis, Pennaeth yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol ym Mhrifysgol Caerdydd, lle cynhaliwyd y gynhadledd,

“Mae dyfodol newyddion yn cael ei ailysgrifennu. Er gwaetha’r pesimistiaeth yn sgil gostyngiad yng nghylchrediad papurau newydd ac materion yn gysylltiedig ag ymddiriedaeth a amlygwyd gan ymchwiliad Leveson, mae dyfodol bywiog a chyffrous i newyddiaduraeth. Dros y byd i gyd, mae pobl ddawnus sy’n cysylltu â’u cymunedau ac sy’n frwdfrydig am newyddion o ansawdd, yn creu bothau newyddion wedi’u galluogi gan dechnoleg ddigidol.

“Mae hwn yn gyfle unigryw i archwilio’r meddwl, ymchwil a phrofiad diweddaraf, ac archwilio’r potensial i ymgysylltu â, a grymuso cymunedau gan ddefnyddio technolegau digidol a rhwydweithiau cymdeithasol mewn ffyrdd arloesol, cynaliadwy ac isel eu cost.”

Ceir mwy o wybodaeth am y gynhadledd hon ar: http://www.caerdydd.ac.uk/jomec/conference/community_journalism_conference/index.html

Erthyglau Diweddaraf