Cwmnïau cyfryngau cydweithredol – model newyddiaduraeth gymunedol llwyddiannus

Gan Hannah Scarbrough | 21st Maw 2016

Mae cwmnïau cyfryngau cydweithredol yn eiddo i’r darllenwyr a’r newyddiadurwyr. Maent yn fodel llwyddiannus sy’n darparu newyddiaduraeth safonol ar adeg pan fo modelau busnes newyddiaduraeth traddodiadol yn llai hyfyw.

Ymunwch â Chanolfan Cydweithredol Cymru a Phrifysgol Caerdydd ar gyfer digwyddiad panel am ddim i drafod y cyfleoedd a’r heriau sy’n hanfodol wrth sefydlu cwmni newyddiaduraeth cymunedol cydweithredol.

Mae ein panel o arbenigwyr yn cynnwys:

  • Y Golygydd Sean Dagan Wood o gylchrawn Positive News, sef cylchgrawn newyddiadurol ‘adeiladol’, sy’n darparu adroddiadau o safon sy’n canolbwyntio ar gynnydd a phosibiliadau. Sefydlwyd Positive News ym 1993, a hwn oedd y cwmni cyfryngau cydweithredol byd-eang cyntaf.
  • Alon Avrim, un o sylfaenwyr The Bristol Cable. Mae The Bristol Cable yn cael ei greu ac yn eiddo i 800 o bobl y ddinas. Mae’n cynnwys digwyddiadau a hyfforddi am ddim, gwefan amlgyfrwng a rhifyn print chwarterol am ddim. Nod The Bristol Cable yw ailddiffinio newyddiaduraeth leol trwy amlgyfryngau heriol, gweithredu cymunedol a pherchenogaeth gan y gweithwyr.
  • Dave Boyle, awdur Good News: ateb cydweithredol i argyfwng y cyfryngau. Mae adroddiad Good News yn rhoi golwg gyffredinol ar yr amodau sydd wedi annog y cynnydd yn nifer y cwmnïau cyfryngau cydweithredol, yn ogystal ag archwiliad manwl o weithrediadau’r model busnes hwn.

Gallwch ddysgu am y modd mae’r busnesau cyfryngau hyn yn gweithio a pha gymorth y gallwch ei gael pe byddech yn dymuno sefydlu cwmni yn eich cymuned. Bydd y digwyddiad yn cynnwys trafodaeth gan y panel, sesiwn Holi ac Ateb, lluniaeth a rhwydweithio.

Dyddiad – 20 Ebrill 2016

Amser – 6pm i 8pm

Lleoliad – Prifysgol Caerdydd, Adeilad Bute, Rhodfa’r Brenin Edward VIII, Caerdydd, CF10 3NB

Archebwch nawr

Erthyglau Diweddaraf