HYFFORDDI

Ysgol Newyddiaduraeth Caerdydd yw canolfan hyfforddi NCTJ mwyaf blaenllaw’r DU. Rydym yn sicrhau bod yr arbenigedd hwn ar gael trwy ddarparu cyrsiau byr a hyfforddiant a datblygu pwrpasol ar gyfer newyddiadurwyr cymunedol a hyperleol, ac ar gyfer sefydliadau masnachol a chyhoeddus.