Author Archives: Matt Abbott

Saith cyntaf i dderbyn Cronfa Newyddiaduraeth er Lles y Cyhoedd yng Nghymru wedi’u cyhoeddi

Mae cronfa o £100,000, i gefnogi newyddiaduraeth er lles y cyhoedd ymhlith cyhoeddwyr annibynnol yng Nghymru, wedi dyfarnu ei saith…

Posted in Blog CY | Leave a comment

Annog cyhoeddwyr o Gymru i geisio am grant y Llywodraeth

Mae cyhoeddwyr annibynnol yng Nghymru ar fin cael elwa o gyfran o gronfa o £100,000 i gefnogi newyddiaduraeth gymunedol er…

Posted in Blog CY | Leave a comment