Sut i ddilyn etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru fel newyddiadurwr cymunedol

Gan Hannah Scarbrough | 9th Maw 2016

Gwelodd Etholiad Cyffredinol llynedd newyddiadurwyr cymunedol ledled y DU yn derbyn yr her i gynhyrchu sylw arloesol ac atyniadol a ddangosodd werth cael perthynas ddilys gyda chynulleidfaoedd lleol.

Mae etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru eleni – 5 Mai, i fod yn fanwl – ar y cyd ag etholiadau datganoledig yn yr Alban ac etholiadau maerol yn Llundain a Bryste. I ddangos sylw newyddion cymunedol o’r Etholiad Cyffredinol, ynghyd â chynnig offer a chynghorion newydd, rydym wedi uno a chyd-brosiect Prifysgol Caerdydd, Canolfan Llywodraethu Cymru, i ddarparu dadansoddiad o sut i ddilyn etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (gyda llawer o gyngor trosglwyddadwy ar gyfer etholiadau eraill hefyd).

Mae’r Canllaw yn cynnwys:

  • Offer a syniadau ymgysylltu ag etholiad gan newyddiadurwyr cymunedol
  • Cyngor cyfraith y cyfryngau ar ddilyn etholiadau
  • Lledaenu Data pleidleisio gwleidyddol
  • Awgrymiadau da ar sut i drin ymgeiswyr

Daeth un o’r enghreifftiau mwyaf nodedig o ymgysylltu sylw etholiad yn 2015 gan Jack Davies, a sefydlodd Tongwynlais.com ac sydd wedi sefydlu My Cardiff North wedi hynny i ganolbwyntio ar faterion etholaethol.

Dywed Jack: “Sbardunodd gweithio ar Tongwynlais.com ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth ac ymgysylltiad cymunedol. Cyn yr etholiad cyffredinol gwelais cyn lleied o sylw cyfryngau oedd ar lefel leol, hyd yn oed mewn sedd ymylol fel Gogledd Caerdydd. Es ati i geisio cynorthwyo etholwyr i gyfathrebu ac ymgysylltu gydag ymgeiswyr. Darperais hefyd gyfle i’r ymgeiswyr drosglwyddo eu neges. Rwyf wedi sefydlu safle ymroddedig yn barod ar gyfer cyrraedd cymaint o bobl â phosibl gan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol.”

Os ydych yn dal wedi eich drysu gan etholiadau datganoledig, mae cymorth pellach wrth lawr ar ffurf cwrs am ddim ac ar-lein a gynhyrchwyd mewn partneriaeth gan Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Caeredin. Bydd y cwrs, Pleidlais Yr Alban a Chymru 2016: Deall yr Etholiadau Datganoledig, yn darparu cipolwg ar sut mae systemau etholiadol yn gweithio a pha faterion sydd yn y fantol yn etholiadau 2016.

Gobeithiwn fod y Canllaw i ddilyn etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru i newyddiadurwyr cymunedol yn rhoi hyder i grwpiau newyddion cymunedol ledled Cymru i ddilyn yr etholiad a gwleidyddiaeth Cymru yn fwy cyffredinol. Edrychwn ymlaen i weld sut hwyl gewch chi!

Guide to covering the National Assembly for Wales Election for community journalists by Hannahscarbrough

Os ydych yn newyddiadurwr cymunedol yng Nghymru yn dilyn etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru, hoffem glywed gennych. Cysylltwch trwy drydar @C4CJ.

Mae’r llun sydd gyda’r erthygl hon yn hawlfraint Cyngor Dinas Coventry.

Erthyglau Diweddaraf