Helpwch ni i roi llais i’r Cymoedd

Gan Emma Meese | 17th Medi 2014

Mae’r Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol, mewn partneriaeth â Theatr Genedlaethol Cymru, yn dechrau ar y gwaith o sefydlu hyperleol newydd yn Nhreorci. Yn ystod mis Hydref, mae’r theatr mewn cyfnod preswyl yn theatr y Parc a Dâr. Am fwy o wybodaeth am sut fedrwch chi gymryd rhan? Darllenwch fwy…

A oes gennych ddiddordeb mewn newyddion a barnau lleol?  Ydych chi’n teimlo y dylid clywed llais lleol yn y Rhondda? Ydych chi wedi meithrin talent i ysgrifennu, yn dyheu am wneud ffilmiau, tynnu lluniau neu gyfryngau digidol? Hoffech chi wybod beth sy’n digwydd ac am ei rannu? Hoffech chi fod yn rhan o fenter newydd i greu newyddion a rhoi gwybodaeth i’ch cymuned?

Mae Canolfan Newyddiaduraeth Gymunedol Prifysgol Caerdydd yma i’ch helpu. Byddwn yn darparu’r hyfforddiant, y gwaith datblygu a’r cymorth.  Rydych yn ymgysylltu â’r gymuned ac yn adrodd y straeon.

Bydd ein cyfarfod cyntaf ddydd Iau, 10 Hydref, rhwng 6 a 7pm. Am ragor o wybodaeth, neu i fod yn rhan o dîm o newyddiadurwyr ymroddedig ac angerddol yn y gymuned, ffoniwch Emma neu Hannah ar 029 208 70101, neu anfonwch e-bost at Emma meesee@cf.ac.uk neu Hannah scarbroughh1@cf.ac.uk.

Erthyglau Diweddaraf