Enillwch yr hawl i fod yn fasnachol

Gan Hannah Scarbrough | 17th Medi 2014

Heddiw, fe wnaethon ni drosglwyddo’n blog i’n blogiwr gwadd Michael Roberts o Wrexham.com.  Yma, mae Mike yn rhannu’i brofiad yn cynnal safle newyddion hyperleol cynaliadwy:

Yn aml mae cynaliadwyedd yn her barhaus i unrhyw fusnes. Gellir dadlau mai dyma brif her safleoedd hyperleol. Yn hanesyddol, gwelsom fwy o fethiannau na llwyddiannau, ond efallai nad oedd y byd yn barod. Mae datblygiadau yn y modd rydym yn derbyn newyddion, a’r dechnoleg, wedi galluogi neu wella’r cyfleoedd cynaliadwy mewn byd o newyddion sy’n newid o hyd ac yn fwy cyfredol.

Mae’r cyfle yno, ond sut ydych chi’n gwneud yn siŵr ei fod yn llwyddiant masnachol? Mae’n amser meddwl o ddifrif, oherwydd yr ateb gonest yw nad oes sicrwydd, ar hyn o bryd. Os mai’r prif nod yw gwneud arian, yna dewiswch rywbeth arall i’w wneud!

Mae’n siŵr y datblygir cyfres o egwyddorion (gan y Ganolfan newydd yma gobeithio!) i annog llwyddiant a lleihau’r posibilrwydd o fethiant. Ond o ran yr elfen fasnachol, mae rhai camau i’w cymryd, neu eu gwireddu, i’ch helpu ar y ffordd….

* Peidiwch â mynd ati fel gafr ar daranau – rydym eisoes yn gwybod bod hi’n anodd cynnal safle hyperleol yn ariannol. Wrth ei sefydlu, peidiwch â gwario arian nad oes gennych efallai. Gallech ddechrau ar liniadur mewn ystafell wely, felly cymerwch un cam ar y tro.

* Canfyddwch eich lle. Mae cynnwys yn frenin, felly ewch ati i gynhyrchu newyddion y mae pobl am ei ddarllen; fydd yn ychwanegu gwerth at eu diwrnod, yn cynnig dewis arall credadwy, neu’n ategu ffynonellau newyddion lleol eraill. Canfyddwch eich lle, daliwch eich tir, ac fe dyf eich cynulleidfa’n naturiol.

* Tra’r ydych yn datblygu eich cynulleidfa, siaradwch â busnesau lleol a chyflwynwch eich hun. Os ydych ar-lein yn unig, efallai y bydd angen ichi addysgu’r busnesau am fanteision safle ar-lein. Gall eich cyngor lleol helpu ac mae ganddyn nhw gyllideb, felly siaradwch â nhw. Wedi i chi ddatblygu’ch cynulleidfa (a dim cyn hynny), gallwch ystyried hysbysebu a ffynonellau ariannol eraill. Ond mynnwch gynllun o’ch cam nesaf pan fyddwch yn cyrraedd y pwynt hwnnw.

Efallai y cymer hi fisoedd i chi wneud unrhyw arian o’ch gwefan neu fenter hyperleol. Gwn  nad ydych am glywed hynny, mewn gwirionedd. Ond os ydych yn fodlon torchi llewys, a gwneud yn siŵr fod y cynnwys o safon, nid yn unig y gallwch chi greu cyfrwng defnyddiol i hysbysebwyr sydd am hyrwyddo eu henw a’u neges, ond menter ddeinamig y maen nhw am fod yn gysylltiedig â hi.  Mae’n ddigon posibl y bydd eich safle hyperleol yn byw am gyfnod hir.

Erthyglau Diweddaraf