Yr un peth na ellir ei addysgu

Gan Hannah Scarbrough | 11th Meh 2014

Sefydlwyd Cwmbran Life dair blynedd yn ôl, wedi i mi dreulio 20 munud ar wordpress.com. Doedd gen i ddim cynllun o’r hyn fyddai’n digwydd nesaf, neu sut fyddwn i’n canfod straeon. Roedd Newyddiaduraeth Gymunedol y CAAE (Cwrs Agored Ar-lein Enfawr, MOOC) yn ffordd wych o ddysgu pethau newydd er mwyn gwella Cwmbran Life, a chamu’n ôl o’r gamp o gynnal hyperleol, swydd bob dydd, a bywyd teuluol.

Rwy’n cynnal y safle ar fy mhen fy hun, sy’n gofyn bod yn ‘Sioni-pob-Swydd’. Bu’r CAAE yn gymorth i mi ystyried sut rwy’n gwneud pethau a beth allwn ei wneud yn well. Helpodd hyn i mi sylweddoli na chaf fyth ddatblygu’r sgiliau i fod yn ddatblygwr WordPress. Dysgodd y CAAE un peth pwysig i mi – mae yna un peth na ellir ei addysgu:

“Dwi’n byw yng Nghwmbrân ac yn dwli ar y lle”

Gellir meithrin sgiliau fel arddull ysgrifennu a golygu lluniau ar y CAAE. Ond cofiwch y ddwy ffaith sy’n gwneud eich hyperleol yn unigryw: rydych yn byw yn y gymuned ac rydych yn ofalus ohoni.

Mae ymarferion goslef llais a chynulleidfa’r CAAE wedi rhoi’r hyder i mi roi fy hun yn y straeon ychydig mwy.

Yr ymagwedd arferol tuag at newyddiaduraeth yw bod yn ‘arsyllwr.’ Ond mae’r CAAE wedi gwneud i mi feddwl am roi llais gwahanol i’r hyn a geir yn y cyfryngau prif-ffrwd, ar Gwmbrân. Mae Llyn Rhwyfo Cwmbrân yn atyniad poblogaidd ac fe wnes i gyfarfod â’r gŵr a greodd y llyn. Mae e’n 90 oed ac fe wnes i gyfarfod ag ef yn y dafarn. Cyn y CAAE byddwn wedi ysgrifennu’r stori fel arsyllwr, ond y tro yma, defnyddiais fy ngwybodaeth leol a chynnwys llun fy merch hyd yn oed.

Dyma’r arddull a ddefnyddiais pan welais y ‘briodferch yn Asda’.

Y briodferch yn Asda

Yn ystod y CAAE, ymddangosodd un o’m straeon yn y lwasg genedlaetho. Yn ystod ymweliad â siop Asda Cwmbrân, gwelais ferch yn gwisgo ffrog briodas a dyma fi’n saethu fideo byr. Fe wnes i roi fy hun yn y stori ac adroddais ar sut oedd yr holl olygfa’n crynhoi pam fo Cwmbrân yn le mor wych i fyw. Rhoddais y frawddeg yma yn fy mhostiad: “Rwy’n gwenu ac mae gen i groen gŵydd wrth i mi deipio’r blog yma.”

Hyperleol a symudol

Mae’r ystadegau’r CAAE ar ffonau symudol wedi newid fy marn ar hyperleol. Mae arnoch angen ffôn clyfar drwy’r amser a’r hyder i sgwrsio â phobl.

 Rhaid i hyperleol fod yn hwyl

Pa mor gynaliadwy yw Cwmbran Life sy’n fy mhoeni fwyaf, nid gwneud elw ohono. Mae’r CAAE wedi fy annog i gynllunio at y dyfodol. Diflasu yw’r ofn gwirioneddol. Ond diolch i ganfod straeon rheolaidd na fyddai wedi gweld golau dydd yn y cyfryngau prif-ffrwd, a’r adborth rwy’n ei gael, rwy’n debyg o ddal ati am gryn amser eto. Y rheswm am hynny yw ei fod yn hwyl. Rwy’n postio dolenni i swyddi neu luniau o hysbysebion swyddi mewn ffenestri ac yn cael 50 o bobl yn ‘tagio’u ffrindiau. Rwy’n gwenu wrth feddwl y gallai’r gweithredoedd syml yma helpu rhywun i gael swydd.

Defnyddiwch Facebook

Mae cadw trefn ar fy nhudalen Facebook yn gur pen weithiau, ond bellach mae’n angenrheidiol. Mae’n helpu i briodoli ‘personoliaeth’ i Cwmbran Life. Rwy’n postio mwy ar Facebook nawr nac ar fy mlog WordPress, ond mae hynny’n mynd yn ôl at yr ystadegau ar y defnydd ffonau symudol. Rwy’n gweld pethau, a gallaf eu rhannu’n syth, mewn fformat y mae pobl yn hoffi ei ddarllen ar y cyfryngau cymdeithasu.

Y CAAE a’m prif swydd

Rwy’n gweithio o ddydd i ddydd ym maes cysylltiadau cyhoeddus, mewn swydd sydd a wnelo ag adrodd straeon mewn ffyrdd gwahanol. Mae’r pethau rwyf wedi’u dysgu eisoes wedi profi’n ddefnyddiol yn y swyddfa.

Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych gwestiwn am Cwmbran Life, trydarwch fi @benblack

Mae CAAE y Newyddiaduraeth yn y Gymuned wedi cau bellach, ond byddwn yn uwchlwytho llawer o ddeunyddiau’r cwrs yn ystod y misoedd nesaf.

Jonathan Crookes sy’n berchen ar hawlfraint y llun yma.

 

Erthyglau Diweddaraf